Menu

Характеристика на шофьорски курс категория Д

0 Comment


Към една от категориите тип професионални шофьорски курсове се причислява категория Д. Това е специализира курс за водачи на моторни превозни средства, които имат право да превозват пътници. При Д категорията се позволява в превозното средство да има над 8 пътници, като тук няма ограничение, както е например при Д1 категорията, където не могат повече от 16 лица да бъдат пасажери в пътното превозно средство. Характеристиките на курса от D категория са специфични от гледна точка на това ,че отговорността на водача към неговия товар наистина е огромна. За да бъдеш шофьор на автобус и да превозваш деца и възрасни е ангажимент към опазването на техния живот и здраве. Като цяло не са и малко изискванията на хората ,които могат да се запишат на обучение.Тук става въпрос за по-зрели водачи, които вече имат и придобит като шофьор стаж. Така например ако имате категория В и желаете да запишете Д, задължително трябва първо да преминете обучение по категория за друг тежкотоварен автомобил и това е С. и това не е всичко. Задължително закона изисква и да имате минимум стаж една година. Едва тогава отговаряте на едно от условията и можете да преминете към следващата стъпка.. възрастовото ограничение не е без значение. Тук минимума е 24 навършени години. Така, че дори и да имате стаж като водач категория С, то ще трябва да изчакате да направите годините за да можете да се запишете в обучението за категория д. и тъй като става въпрос за тежкотоварен автомобили тук важи правилото за представяне на удостоверение за психично здраве. Така наречения психотест тук също се изисква и имайте предвид, че като водач на тежкотоварен автомобил ще трябва периодично да го подновявате.шофьорски курс

Придобиването на тази категория наистина е много голяма отговорност както за самия бъдещ водач така и за инструктора, който ще проведе обучението. На практика става ясно, че обучаващия трябва да даде всичко от себе си и това да повлияе на професионалните качества на шофьора. Но и самия курсист следва да е достатъчно концентриран по време на курса за да може да усвои всички изискуеми умения и правила за безопасно шофиране. И като стана въпрос за правила е логично да има изисквания към часовете обучение, които се отнасят за теория и практика. Днес на фона на това, че много от водачите се мислят за безсмъртни и освен, че не ценят своя живот застрашават с действията и този на останалите участници в движението. На практика е много лесно да вземеш шофьорска книжка, но е трудно да бъдеш наистина съвестен и да спазваш правилата за движение така,че да не навредиш на останалите. Затова е наистина важно да сте достатъчно мотивирани и наясно с отговорността, която поемате на плещите си. Защото реално ще минете теоретичните часове както и тези по практика, но всъщност дали осъзнавате, че живота на тези над 16 човека, които возите в автобуса зависи от вас.

Теорията за курс категория д е в рамките на 6 часа. Наистина са минимални и идеята е, че щом водача вече има категория С има познания по отношение на пътната маркировка,  знаци, закон за движение по пътищата. Тези 6 часа са за това курсиста да се запознае с превозното средство, неговите параметри, характеристики, а също така и със спецификата на товара. Реално е огромна разликата да караш тежкотоварен камион и автобус. Товара във втория вариант е одушевен и трябва освен да носиш  отговорност за неговия живот да имаш и високи морални качества, да си покоен и да изтърпиш всички капризи на хората зад теб.

Обучението при категория D е съобразено със самата сложност на курса. Теоретичните часове са задължително присъствени и всъщност не можете да пропускате дори един. В крайна сметка това са само шест часа, в които трябва да усвоите материал, който ще ви е нужен във вашия стаж като водач на автобус. След като приключете това обучение курсистите се подлагат на изпит. Теста е писмен и се състои от 5 въпроса. За всеки отговор получавате точки и в зависимост от техния брой изпитната комисия дава отговор да или не. За положителен отговор не трябва да имате повече от 4 наказателни точки. Максимума точки са 32 и това дава пълно основание на водача да премине към следващия модул на обучение.

Практиката е още по-важен детайл от цялостното обучение. Освен, че сте преминали успешно обучението по теория и се отправяте към следващото ниво то наистина трябва вече да осъзнавате сериозността на курса от категория Д. При практиката имате да преминете 16 часа като тук една част от тях се провеждат на полигон, а друга в града в засиления трафик. Полигоновото обучение е свързано с изпълнение на важни маневри. Тук задължително са такива от рода на – каране на заден ход, завиване спрямо габаритните размери на превозното средство както и това да опазите лицата, возещи се в автобуса в пълен покой. Често чуваме, че шофьорите в градския транспорт кат атака, все едно пътниците са картофи. Не са малко инцидентите, които преживяват пътниците по време на движение. Рязкото спиране, неправилно взети завои както и това, че в много от превозните средства няма дори предпазни колани са основните причини войната по пътищата да не минават и без пътно транспортни произшествия с автобуси. А тук наистина когато пътниците са много на брой то и потенциално пострадалите ще бъдат повече.д категория

И както казахме за тези 16 часа трябва така да удвоите материята, че наистина да сте достатъчно отговорни и прозорливи по отношение на всяка една ситуация по време на движението на автобуса. Важно е да сте винаги концентрирани, нащрек за опасности и да държите волана на превозното средство така, че да имате пълен контрол върху него. Както при теорията така и тук курсистите се изправят пред изпитна комисия. Тъй като се преминават полигон и градска среда в хода на обучението и по отношение на практиката изпита се провежда по този начин. Изпитващия проверява уменията ви да маневрирате на полигона и това как се справяте в интензивния трафик. Успешното преминаване на изпита ви дава право в шофьорската книжка да бъде добавена още една буква, а именно D.

Tags: