Menu

Битови неволи с износени вертикални щрангове – как професионално се решава проблема

0 Comment


Наясно сме, че в старите жилищни сгради ситуацията с амортизираните щрангове може да доведе до редица проблематични ситуации. Още при старта на строителството на многоетажни сгради в София ВиК системите се изграждат от поцинковани водопроводни тръби. Разбира се, преди 40-50 години това е бил един от основните материали, който се е приемал като надежден към този момент, но с годините се оказва, че наистина няма как тези тръби да продължат да функционират поради засилените корозивни процеси. Днес в много сгради от типа старо строителство в София се прилага услугата смяна на вертикални и хоризонтални щрангове, тъй като от главните пътища на водата реално зависи в какво качество тя ще достига да нашите смесители.

Има ли значение какъв вид щрангове се сменят

Видовете щрангове, от които се състои ВиК мрежата на една сграда са вертикални  и хоризонтални. Работата и на двата типа щрангове е свръх съществена, тъй като едните водата водата до абонатната станция на сградата, а другите я разпределят до всеки етаж и домакинство. Няма маловажни ВиК ремонти, тъй като действително от това зависи какво качество на водата за битови нужди ще ползва всяко домакинство.

Както стана видно поцинкованите щрангове изискват навременна смяна. Задачата, която имат например вертикалните щрангове е доведат ценната течност до домовете на домакинствата, което означава, че вертикалните тръби трябва да бъдат в безупречно техническо състояние. Не бива да се подценяват и хоризонталните, тъй като тяхната роля също е определяща за това водата да достига безпроблемно по своя път до всяка една жилищна или нежилищна сграда. Така, че можем да заключим, че действително всеки вид хоризонтален или вертикален щранг за да може да функционира правилно и надеждно се нуждае от ремонт или смяна з цел водата да достига до домовете на домакинствата в безупречно качество.

Как да сте сигурни, че имате нужда от ползването на услугата смяна на вертикални щрангове в София? няма нужда човек да бъде професионален водопроводчик за да стигне до подобно заключение. Всъщност има явни причини, които са приоритетни и очевадни от необходимостта и прилагането на сигурен професионален ремонт. Ето на какво да обърнете внимание като предпоставки, които биха наложили прилагане на ремонтни действия по вертикалните щрангове;тръби вик

  • Остаряла сграда и неправен ремонт и профилактика на щранговете над 15 години;
  • Амортизиране на щранговете;
  • Корозия, която води да изтъняване на стените на тръбите и възникване на течове по общите части на сградата;
  • Намален дебит заради натрупани варовик и отлагания;
  • Качеството на водата, което тече от смесителите в дома е с видимо лошо състояние;
  • Загубата на вода е в особено големи размери, което се отчита от общия водомер на сградата.

Това са фрапиращи симптоми, които са основателна причина домакинствата, които обитават или са собственици на имоти да не подценяват проблемите с вертикалните щрангове и да пристъпят към поетапната им смяна.

Защо  е нужен професионален опит

Смяната на вертикални щрангове не само в София, но и всеки имот в друга част на страната е от типа ремонтни мероприятия, които изискват надеждно и сигурно решаване на проблемите. Професионалния опит, компетентността и квалификацията майсторите са детайлите, които биха спестили главоболия и неприятности по време на смяната на вертикалните щрангове.

Опита наистина не е за подценяване, тъй като той ще осигури на домакинствата компетентно и качествено отношение към възложената услуга. Особеното в случая е това, че при провеждане на тези мероприятия се прилагат:

  • Нови полипропиленови щрангове с живот над 50 години;
  • Здравословни и екологични решения, които намаляват шума от движението на водата в сградата;
  • Не натрупват варовик;
  • Осигуряват правилна циркулация на водата в тръбите.

Това са само минимална част от приоритетите, които са характерни за услугата смяна на вертикални щрангове в София. За да си гарантирате дългогодишно ползване на чиста питейна вода без аварии и други неволи ето го момента на истината – доверете се на ВиК Хелп София, екипа, който ще върне живота на ВиК системата във всяка сграда, независимо от годината ѝ на строеж.