Menu

Дискови брани MASS-разумния избор на българския фермер

0 Comment


За веки отговорен земеделски стопанин спазването на агротехническите срокове за обработките е от особена важност. Така е гарантират добри добиви както и ползотворност от положения труд и инвестиции. Безспорно без съвременната техника няма как да се получат добри резултати затова в стопанството е определящо да се използват надеждни и здрави машини и прикачен инвентар, които са в основата на това да се развива успешно земеделие. Днес ще ви представим дискови брани MASS като средство, с което дори фермерите, чиито землища се намират в райони с кратки агротехнически срокове успяват ефективно и бързо да се справят с наложащите обработки.дискови брани

А дисковането заема съществена роля в обработката на почвата. Раздробяването на буците от дълбоката оран, отстраняването на плевелите  и размесването на растителните остатъци са значим момент, който не се пропуска като сигурно и надеждно третиране на почвения слой. Единствено с добрите и високоефективни дискови брани MASS можете да си гарантирате ниски производствени разходи и бързи резултати. При отглеждането на различни видове култури е важно да се спазват агротехническите стъпки за правилно организирана почвена обработка. Само така растенията могат да получат нужните им хранителни вещества, които да ги развият и да предоставят качествени добиви.

От MASS разработват прикачен инвентар, който е изключително полезен за земеделските стопани. Техниката е съвместима с всички теглещи машини, което ги прави невероятно обширни като технология, която се прилага за постигане на висококачествени агротехнически обработки. Няколко са операциите, които могат да се прилагат едновременно чрез употребата на дисковите брани. В основата си тяхната роля е да раздробят и наситнят почвата така, че това да окаже благоприятно въздействие при процеса на засаждане. Но това не е всичко, защото заедно с раздробяването се отстраняват и упоритите плевели. А с размесването им, както и наторяването за обогатяване на почвата се гарантират условия за ефективно развитие на посевите. С дискови брани MASS получавате повече отколкото очаквате.

 

Tags: