Menu

Мощна подкрепа за всеки земеделски стопанин – култиватори от MASS

0 Comment


Култиваторите са изключително ценни прикачни инвентари, с чиято помощ се извършва качествена повърхностна обработка на почвата. Самото култивиране се извършва на дълбочина 5-6 сантиметра или по-дълбочинно стигащо до 12 сантиметра дълбочина. Основната цел на тази агротехническа дейност е свързана с разрахкването на горния почвен слой. Друга задача на употребата на култиватори – тук подрязването на плевелите също е част от работата на този инвентар, тъй като по този начин не се отнема основната влага от плевелната растителност, а тя остава за отглежданите култури. Много фермери използват култиваторите за да раздробят твърдите буци и дебелата спечена почва за да я направят по-рохка. Причина за използването на култиватори може да бъде и разреждането на засетите култури. Това се отнася по-скоро до такива, при които се търси основно качество, а не толкова голямо количество. Окопните култури като царевица и слънчоглед са тези, при които това мероприятие е едно от основните.

Култиваторът е средството, с чиято помощ се разнасят и торовете и пестицидите за растителната защита. За да се отърват от прекомерното затревяване е повече от задължително да се използват съответните препарати за растителна защита. Някои от тях са насочени и към борбата с вредители като насекоми, които нападат продукцията и е възможно тотално да я съсипят. Именно тук е и положителната роля на култивирането като средство, с което ефективно и нормирано се разнасят торовете за да се постигне баланс в отглеждането на селскостопанските култури.прикачен инвентар

Много са функциите и операциите, в които култиваторите са особено важни. За да се създадат бразди, в които да се положат готовите разсади и семена именно съответните видове култиватори  се намесват напълно ефективно.

Видовете познати култиватори се делят на четири основни вида:

  • Първите са така наречените стреловидни култиватори. Те са много подходящи за предсеитбена подготовка
  • Вторият вид са известни като огърлячи и се използват при окопните култури, които имат нужда от напояване. С култиватора се отварят бразди, които са предназначени за напояване на културите.
  • Третия вид и най-използван са универсалните култиватори. За тях е характерно това, че се използват както за набраздяане, така и за справяне със затревените площи.
  • Четвъртия вид са специализирани култиватори, които са предназначени за почви, които са предразположени на водни е ветрови ерозии.

Фермерите могат да се възползват от боата гама култивираща техника представена от експертите по производство на прикачен инвентар  MASS. За отлични резултати и европейско земеделие се доверявайте винаги на опита и иновативните решения, които специалистите предоставят за вас.

Tags: